Istorija

15 a. vienuolė suranda aštrų kvapą skleidžiantį šaltinį, kurio vandeniu pradeda gydyti gyvulius, o vėliau ir žmones. Moterų vienuolynas ir Padinos pilis, stovėjusi atrasto šaltinio papėdėje, priklausė Padinos feodalui.

1669

Burmistras Joh Bavier savo knygoje „Flaescher Badwasser“ (Flaescher gydomasis vanduo) mini Serneus šaltinio vandenį ir rekomenduoja iki 5 valandų apriboti maudynes šio šaltinio vandenyje ir išgerti ne daugiau kaip 6 stiklines šio mineralinio vandens per dieną.

1747

Šaltinio savininkais tampa Florian Florin ir Marija Marugg.

Senasis kurortas 18-ame amžiuje.

1768

Senoje kronikoje rašoma, kad ,,kadaise garsus Serneus kurortas vėl veikia‘‘.

1816 ir 1819

Tėvas ir sūnus Jann atnaujina kurortą, bet jau po metų parduoda jį Andreas Geroll.

1825

Chur miesto gydytojas dr. Eblin parašo traktatą, skirtą Serneus sieros šaltinio -„šios svarbios gamtos dovanos“- istorijai. Jame minima, kad už keletos žingsnių nuo viešbučio buvo 20 vonių gydykla. Anuomet čia galėdavo gydytis nuo 12 iki 20 žmonių. Šaltinio vanduo tekėjo 3-jų colių storumo vamzdžiu į paprastą šulinį, iš kurio jis buvo nukreipiamas pašildyti.

1820

A. Geroll remontuoja ir rekonstruoja pastatus.

1836

Tuometinis savininkas H. Stiefler pastato naują gydyklos pastatą.

1846- 1857

Daktaras Dr. Thomas išplečia gydyklą. Per metus ją aplanko nuo 400 iki 500 lankytojų.

1853

Dr. A.v. Planta išspausdina mokslinius duomenis apie medicininį Serneus šaltinio poveikį.

1869- 1871

Bad Serneus valdo daktaro Thomas sesers sūnus H.Grass.

1871-1877

Bad Serneus parduodamas J.Gredig. 1877- 1881 Bad Serneus nuomojamas įvairiems nuomininkams.

1886- 1898

Pradeda klestėti Klosters kurortas. Iškyla pirmieji dideli viešbučių pastatai. 1886 m. P. Mettier-Tuffli pastato naują didelį pastatą Serneus, o 1898 m. renovuoja jungiamąjį korpusą.

1907-ieji metai – atvirukas

1910

Potvynis Ausserpratigau padaro didžiulę žalą ir Bad Serneus.

1915

Speciali komisija patvirtina Landquart upės vagos sutvarkymo planą , kuris turėjo garantuoti Bad Serneus apsaugą nuo potvynių.

1942

Antro pasaulinio karo metu Bad Serneus kurortas uždaromas. 1943 -1944 metais čia įrengiama internuotųjų stovykla. Pastatai buvo neprižiūrimi ir niokojami, todėl po karo H.C. Andersen nugriauna rytinį vonių pastatą ir pastato naują. Vonios prikeliamos naujam gyvenimui ir kurortas klesti kelis dešimtmečius.

1961-1974

Bad Serneus savininkais tampa brolis ir sesuo M. Mahler ir E. Mayer.

1974-1976

Įkuriama akcinė bendrovė. Architektas Kasparas Vėberis tampa bendrovės savininku. Jis 1977 m. rekonstruoja senąjį kurhauzą, o 1978 m. pastato uždarą baseiną, kuriame naudojamas garsusis sieringo šaltinio vanduo.

2005

Landquart upės potvynis vėl padaro didelę žalą Bad Serneus – sunaikinama baseino ir šildymo sistemų įranga, apgadinami pastatai, suniokojama aplinka.

2006

Bad Serneus savininkais tampa lietuvių šeima – Laima ir Sigitas Godeliai. Metų pabaigoje viešbutis ir baseinas vėl pradeda veikti. 2007 m. vėl atidaromas pirčių kompleksas ir Raklet rūsys.